Løsladt

JUBEL, NERVØSITET, ANGST, STRESS ….

Disse og mange andre følelser kan melde sig i forbindelse med løsladelsen. Hvordan Du takler dem, er op til Dig.

TAG ANSVAR: Det er DIN løsladelse det drejer sig om, og ingen andres. Glem ikke det ! Det er dit ansvar at blive løsladt på en god måde, og med lidt god forberedelse kan du nå langt. Planlæg i god tid, sammen med din kontaktperson, socialrådgiveren og andre ansatte, din kontakt til verden udenfor “murene”. Det skader ikke at vise interesse for sin egen fremtid !

Du må/skal ikke løslades til et liv på gaden. Så hvis du/I ikke har fundet et ordentligt sted at bo, KAN DU IKKE løslades. Tænk på det, inden du underskriver løsladelsespapirene !

I forbindelse med din løsladelse kan der blive tale om forskellige muligheder for hjælp; Tilsyn ved Kriminalforsorgen i Friheden (Det er muligt at få tilsyn, uden tvang, hvis du ønsker det), Mentor-ordninger (KiF og andre), HIGH FIVE, Cafe’ Exit og lignende. Undersøg mulighederne grundigt før du tager stilling.

Når det nu er sagt, så nyd at du snart skal ud i friheden. Men behersk din glæde, da det kan “provokere” dine medindsatte. Uanset hvor længe I har afsonet sammen, og hvor godt du tror du kender Dem, kan det ikke undgås at lave “røre i andedammen”.

BEVAR OVERBLIKKET: I det øjeblik Du træder ud af “porten” er du overladt til dig selv. De mennesker, du har haft samarbejde med/kontakt til, er IKKE længere til at komme i kontakt med. Sådan er det desværre !

Overblik er vigtigt, for du skal højst sandsynligt “nå” en masse aftaler den samme dag. Du skal “kun” nå de mest nødvendige ting, såsom; Adresseflytning, tilmelding på Jobcenter, oprettelse af Nem-ID/E-Boks, bankkonto og lignende. Så må resten af verden sg’u vente !

BLIV “HERRE” OVER DIN FREMTID: Verden”udenfor” har måske forandret sig, under din afsoning, og kan virke skræmmende. MEN den er Din, til at udforske, Hvis du tør. Der findes, som skrevet tidligere, en masse tilbud om vejledning, hjælp og støtte. Tag imod dem, hvis du føler for det. DET KAN IKKE SKADE AT PRØVE 😉 !

Vigtigst af alt; Det er DIN LØSLADELSE, DIT LIV og DIN FREMTID.