Dårlig ledelse og ”kriminelle” betjente fylder for meget i fængslerne

FangeNetværket mener ikke alene at problemet ligger ved fodfolket når, man i systemet

vælger at fortie sandheden for at dække over kollegaer. Det er hele ledelse der bør tages op til

overvejelse.

”I en normal virksomhed, hvor ledelsen ikke har styr på dens ansatte, da ville denne blive

afskediget, men når dette ikke sker, skyldes det så, at mange i ledelsen tidligere har været en

del af fodfolket og selv har været en del af det?”, spørger formand fra FangeNetværket

”Fængselsbetjente, såvel som ledelse, skal begynde at anse indsatte som mennesker for hvis

der fra start skabes en uligevægt, så er den dårlige stemning skabt, og denne forværres som

regel kun under de forhold som fængslet tilbyder,” fortsætter formanden.

FangeNetværket hører tit om episoder hvor, indsatte bliver truet med at få inddraget udgang,

hvis de ikke makker ret og det er FangeNetværkets klare overbevisning, at man ikke når

længere ved at straffe de indsatte hårdere.

FangeNetværket tror også på at dette problem ikke alene kan løses med mere overvågning,

men den generelle opfattelse ved betjentene skal ændres og det er ledelsen nødt til at hjælpe

med.

”Amnestys forslag med overvågning på uniformer er yderst interessant, dog er vi af den

overbevisning, at omkostninger for dette vil løbe op i noget man som samfund/politiker ikke

mener man bør investere i,”

”Som alternativ kan man vælge at sætte mere overvågning op på områder hvor, indsatte

færdes, så det eneste sted der er fritaget for overvågning er de enkelte celler.”

”Vi tror også en uafhængig klagemyndighed kan være vejen frem, men i så fald skulle man

måske overveje muligheden for, at indsatte bliver repræsenteret, evt. i form af en tidligere

indsat.”

FangeNetværket er af den overbevisning at dette problem er noget der kan løses og finder det

skammeligt når Fængselsforbundets formand går ud og giver en opfattelse af, at det ikke kan

ændres fordi man ikke har kunnet det andre steder.

”Kim Østerbye burde være gået ud og sagt at han gik forrest i kampen for at få ryddet ud i

staben af folk, der er af ”den gamle opfattelse”, da systemet ikke er tjent med dem”, afslutter

formanden.