Åbent brev til justitsminister Søren Pind

Vi har valgt at sende vores justitsminister Søren Pind et åbent brev i forbindelse med den nye respektpakke, da der er flere ting vi stiller os undrende overfor.

Læs brevet herunder:

Kære Søren,

Først vil vi gerne lykønske dig med den ellers så fine respekt-pakke, for der skal ikke herske nogen tvivl om, at der flere steder i systemet virkelig mangler respekt for myndighederne.

Vi kan naturligvis ikke være helt enige i alle tiltag, men der er nogle rigtig gode punkter i den.

Når det så er sagt, så stiller vi os undrende overfor, hvorfor man ofte som politiker tror at man kan “straffe” sig ud af alle problemer, når man har med indsatte at gøre, det ikke mindst fordi respekt-pakke unægteligt vil medfører flere af dem?

I vil indføre en hårdere straf for folk der udebliver fra afsoning, det er jo helt forståeligt at der skal gøres noget når folk der er blevet tilsagt til afsoning i åbent fængsel ikke møder op, men for os lyder det ret tankeløst, at true folk der skal ind og sidde med at skulle ind og sidde lidt længere. For når man først er inde, så spiller lidt ekstra tid ikke den store rolle, og at give dem en økonomisk straf nytter heller ikke noget, da dette bare vil skabe en større gæld til samfundet. Det eneste man opnår ved disse tiltag er flere frustrationer, som i værste fald ender med vold mod ansatte eller andre indsatte, hvilket må være i alles interesse at undgå. Så tiltaget er ikke en god løsning!

Hvad gør man så? Oprindeligt har det været sådan, at mødte man ikke op til afsoning i åbent fængsel, så skulle man afsone i lukket, og vores erfaringer siger os, at langt de fleste faktisk foretrækker at afsone i åbent fængsel, så mon ikke dette er straf nok i sig selv?

Desuden oplever vi, at reglen om, at hvis man udebliver fra tilsagt afsoning i åbent fængsel, så skal der afsones i lukket fængsel eller arresthus, slet ikke bliver brugt, men at folk alligevel får lov til at afsone i det åbne system, når de bliver fanget af politiet eller senere møde frivilligt op! Så helt ærligt, hvad med at anvende de regler der allerede findes. Dette ville efter vores mening være en langt mere hensigtsmæssig løsning for samfundet, frem for længere straffe? Den almen retsfølelse vil vel også være bedre opfyldt herved?

Hvis ikke det er straf nok, så kan I jo overveje om man skal fastfryses i det lukkede system indtil endt afsoning, eller først kan rykkes i åbent i den sidste ? del afsoningen.

Så ved folk konkret, hvad de har at forholde sig til, og det er som allerede nævnt vores opfattelse, at dem der selv kan vælge rent faktisk ville vælge åbent fængsel.

Denne løsning passer måske ikke ind i jeres respekt-pakke, da det jo egentlig ikke handler om respekt, men derimod gensidig respekt, at sidde i fængsler handler ofte om, at der er opstillet nogle regler og dem skal man rette sig efter, og hvis man ikke kan det så bliver man straffet yderligere. Det vil man selvsagt også kunne mærke fra dag et af, hvis man som afsoner ikke er mødt ind på det åbne fængsel, som man var tilsagt til at afsone i, men blev sat direkte i lukket. Det er nemlig ikke særlig sjovt, at sidde i lukket fængsel!

Vi skriver i år 2016 på kalenderen og verden derude er fyldt med had og ødelæggelse rigtig mange steder – vi har det jo heldigvis ret godt i Danmark, men på særlige områder er der helt klart plads til forbedringer fx i kriminalforsorgen, hvilket ellers et myndighedsområde som vi med stolthed har kunne fremhæve os på overfor andre lande. Men nu hviler Danmark på lauerbærene på straffuldbyrdelsesområdet!

Man ser hele tiden stramninger, og det går stærkt i en meget bekymrende retning, der skal spares alle steder og alligevel virker det til tider som om, at der rent faktisk er blevet penge i at have indsatte i Danmark, da man har nogle utrolig lave mål og man ikke samarbejder for, at få færre indsatte i de danske fængsler.

Vi mener som udgangspunkt, at indsatte er herre over deres egen afsoning, men det er måske lidt at tage munden for fuld, da virkeligheden jo ikke altid er sådan.

Desværre oplever flere indsatte at de bliver nægtet aktindsigt i deres sag, hvilket vi står uforstående overfor, hvorfor har man behov for at lave en masse papirer på folk, som de ikke selv kan læse? I systemet er man gode til at bruge ordet “retsfølelse”, men hvordan skal det egentlig forstås i denne sammenhæng, for “retsfølelse” burde omfatte alle borgere?

Der er lavet et fantastisk stykke arbejde med “Projekt God Løsladelse”, så hvorfor er det ikke et krav at de enkelte kommuner skal arbejde med dette, så vi rent faktisk kunne opnå at langt flere kom godt ud af fængslerne og ikke vendte tilbage igen? Her er plads til forbedring!

Spjældtid er Spildtid, men det behøver det ikke at være, hvis man som system giver dem noget at tro på, at arbejde hen imod, viser dem tillid når de har gjort sig fortjent til det, lader dem føle sig værdsat – ja så kunne vi nok helt bestemt få flere ud på den anden side uden de skulle ind igen og på trods af kriminalforsorgen mener at det er en succes, at kun 40% kommer ind igen, indenfor de første 2 år efter endt afsoning, så mener vi det tal er alt for højt og kan gøres meget bedre.

Sidst men bestemt ikke mindst ang. respekt-pakken, så findes pakken ikke hensigtsmæssigt at implementere fuldt ud i fængslerne og andre institutioner under Justitsministeriet, da de ikke er fuldt ud sammenlignelige med det øvrige samfund. Folk, der opholder sig i disse institutioner er meget mere presset end den øvrige befolkning og samtidig er det personale som er ansat der uddannet til at håndtere konflikter, hvilket ansatte i andre offentlige myndigheder ikke er i samme grad. Derfor bør der efter vores mening gives lidt længere “snor” til personer i disse institutioner, da denne persongruppe i langt højere grad ellers vil blive ramt af pakken, fordi de netop er under et større dagligt pres end andre i samfundet.

Tonen i fængsler og institutioner kan til tider være noget mere rå end i den øvrige del af samfundet, hvorfor personalet også bør udvise større tolerance og forståelse, da persongruppen ellers vil blive urimeligt hårdt ramt. Dette er ikke ment som om, at personalet skal finde sige i hvad som helst, men det er nu engang sådan med respekt, at det typisk er nemmere at få den, hvis man selv har givet den.

Vi håber du vil tage alle de nævnte ting til overvejelse og husker på det vigtigste af det hele, når man har med indsatte at gøre – man er nødt til at socialisere dem hensigtsmæssigt med respekt for deres situation, før man kan resocialisere dem effektiv.

De bedste hilsner
Foreningen FangeNetværket

Hvis ministeren svarer vil vi naturligvis kommer med en opdatering omkring dette.